Madängen

>>

Beställare: PEAB Sverige AB

Plats: Husqvarna

Vi fick förtroendet av PEAb att leverera aluminiumpartier till Madängen. Madängen ska bli ett nytt Stadshus och en ny ICA-butik. Projektet ska vara färdigt hösten 2017.

Flex Fasadia – Box 116, 577 22 Hultsfred  |  Telefon: 0495 - 24 96 50  |  E-post: info@flexfasadia.se