Mötesplats Verkö

>>

Plats: Karlskrona, Blekinge

Projektperiod: 2008–2009

Beställare: Skanska

Byggherre: Michano Industrifastigheter

Arkitekt: AQ Arkitekter

Flex Fasadia levererade fasader, dörrar och solskydd till restaurangen på Mötesplats Verkö i Karlskrona som är en tillbyggnad till industriområdet och fungerar som en entré till området. Tanken med den visuella vågen, skapad i ett aluminiumraster, är att knyta ihop området med havet som byggnaden vetter mot.

Bygget tilldelades 2008 Karlskronas Miljö- och byggnadsnämnds ombyggnadspris med motiveringen:
”Tilläggen har gjorts med enkla uttrycksmedel som ger en lågmäld men karaktärsfull utformning, som passar väl in i sammanhanget. Byggherren har genom sina höga ambitioner på ett förtjänstfullt sätt tillfört helt nya värden i denna enkla vardagsmiljö. Projektet är ett mycket värdefullt föredöme, som visar att kvalitet och högklassig arkitektur kan höra hemma även i ett vanligt industriområde.”

Flex Fasadia – Box 116, 577 22 Hultsfred  |  Telefon: 0495 - 24 96 50  |  E-post: info@flexfasadia.se