Diplomerade Dörrmästare

Under våren har 6 stycken medarbetare vid Flex Fasadia AB genomgått en 2-dagars Dörrmästarutbildning i Glasbranchföreningens regi.

En mycket gedigen utbildning inom lagar och regler gällande bl.a. skydd, säkerhet, brand och utrymning. Vi är där med ytterligare rustade att möta marknadens behov och krav.


Diplomerade dörrmästare

Flex Fasadia – Box 116, 577 22 Hultsfred  |  Telefon: 0495 - 24 96 50  |  E-post: info@flexfasadia.se